EBaltics

EBaltics là nguồn cung cấp phân tích chuyên môn hàng đầu và các xu hướng tiên tiến từ hội nghị công nghệ Baltic, tập trung vào bối cảnh phát triển của cá cược thể thao ở Việt Nam. Khám phá những tiến bộ công nghệ đang định hình một kỷ nguyên mới cho những người đam mê cá cược thể thao và các bên liên quan trong ngành như thế nào.

Những góc nhìn sâu sắc về tương lai của cá cược thể thao ở Việt Nam

EBaltics thu hẹp khoảng cách giữa đổi mới công nghệ và ngành cá cược thể thao ở Việt Nam, tổng hợp những hiểu biết sâu sắc từ hội nghị công nghệ Baltic—một trung tâm hàng đầu dành cho những người tiên phong công nghệ và những nhà lãnh đạo tư tưởng. Nền tảng của chúng tôi cung cấp cái nhìn toàn diện về cách các công nghệ mới nổi đang thay đổi hoạt động cá cược thể thao ở Việt Nam và hơn thế nữa.

Nhiệm vụ của chúng ta

Cung cấp thông tin chi tiết

Cung cấp phân tích chuyên sâu và quan điểm hướng tới tương lai về ngành cá cược thể thao.

Thúc đẩy đổi mới

Làm nổi bật những tiến bộ công nghệ được thiết lập để định nghĩa lại hoạt động cá cược thể thao.

Kết nối các bên liên quan

Phục vụ như một nơi gặp gỡ của các nhà đổi mới công nghệ, những người kỳ cựu trong ngành cá cược và các nhà hoạch định chính sách.

Thông tin chi tiết mới nhất

Scroll to top